We Create Value in Real Estate
 
Tìm hiểu các khoản thuế liên quan đến đầu tư Bất động sản (01-09-2010)
Người nước ngoài đầu tiên từng mua bất động sản ở Hoa Kỳ là Peter Minuit. Điều này đã mở rộng cánh cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài. Sau một vài thế kỷ, đầu tư nước ngoài vào bất động sản đã tăng đáng kể, có giá trị lên tới hàng tỷ đô la.
Thị trường bất động sản Hoa Kỳ rủi ro thấp, luôn có sẵn vô số bất động sản và tính thanh khoản ổn định của thị trường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rót vốn. Tuy nhiên, mấu chốt ban đầu là quá trình tìm hiểu những khoản thuế liên quan đến đầu tư nước ngoài vào bất động sản.
Những điều bạn cần hiểu là đầu tư nước ngoài vào Hoa Kỳ có nhiều hình thức khác nhau. Một nhà đầu tư nước ngoài có nhiều lựa chọn khác nhau. Anh ta có thể mua bất động sản để thu lợi nhuận trực tiếp. Anh ta cũng có thể thu lợi nhuận từ bất động sản thông qua một hợp danh, một công ty hoặc một công ty trách nhiệm hữu hạn. Hình thức sau cùng là hình thức điển hình được nhà đầu tư nước ngoài sử dụng.
Hợp danh hữu hạn hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp biện pháp bảo hộ về tài chính hoặc bảo hộ tài sản gián tiếp, đặc biệt là trong các trường hợp phá sản, kiện tụng và thuế. Các nhà đầu tư nước ngoài thường bị đánh thuế trên bất động sản nếu họ mua bất động sản để thu lợi nhuận trực tiếp.
Lý tưởng nhất là bạn dùng dịch vụ của một kế toán bất động sản để giúp bạn thoát khỏi các khoản thuế, nhưng ít nhất, việc bạn biết những kiến thức cơ bản trước khi gặp người kế toán đó cũng rất có ích.
Có những hệ quả từ thuế mà bạn phải giải quyết khi bạn mua bất động sản ở Hoa Kỳ. Bạn sẽ cần một Mã số thuế cá nhân mà bạn sẽ sử dụng trong tất cả các giao dịch liên quan đến thuế. Khoản đầu tư vào bất động sản của bạn có thể bị xem như là đầu tư vốn gián tiếp và sẽ được xem như là thu nhập từ đầu tư mà phải chịu thuế cố định hoặc thuế định kỳ. Thông thường thuế này lên tới 30% tổng doanh thu. Tuy nhiên, thuế này không áp dụng cho tất cả các nhà đầu tư. Thuế suất sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào nhân thân của nhà đầu tư nước ngoài. Ví dụ như, mỗi công ty sẽ bị đánh thuế theo cách khác nhau.
Những vấn đề khác mà bạn cần lưu ý là khả năng và những yêu cầu đối với hoàn thuế và các đạo luật về thuế bất động sản của tiểu bang vì các luật này có thể khác luật liên bang.
Nhờ tìm hiểu về những vấn đề này, bạn có thể tránh khỏi những rắc rối khi tới bước cuối cùng là gặp kế toán bất động sản. Bạn có thể có chung quan điểm khi nói chuyện về công việc kinh doanh. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn nên sử dụng dịch vụ của một kế toán. Bạn sẽ dễ dàng giải quyết các vấn đề về thuế. Bạn cũng được hỗ trợ để đảm bảo rằng bạn tuân thủ đúng yêu cầu về kế toán đối với khoản đầu tư. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang mua bất động sản với mục đích đầu tư.

Orther News:
Bản Tin
Bản Tin
Links liên kết
Links liên kết
Thành viên các hiệp hội chuyên nghiệp